Anabolics
Search More Than 6,000,000 Posts
Results 1 to 5 of 5
 1. #1
  boxman is offline New Member
  Join Date
  Mar 2005
  Location
  nevada
  Posts
  9

  HCG novarel exp.10-04 is it still good

  Im going to start it on my 5th week of 10 week cycle of cyp. need to know if it is stll safe! also I was told to take 5,000usp units fifth week, nineth,tenth,pc weeks 1,2,3, with a 25g.1.5 pin. how does that sound. I am spreading out 4,000 mgs. of cyp.over the ten weeks. I wiegh 180 now at 5'6'' 15% body fat.I just did my second inj. went fine,seem to be staying pumped longer. Thanks.

 2. #2
  The OutLord's Avatar
  The OutLord is offline Member
  Join Date
  Feb 2005
  Location
  Sweden
  Posts
  598
  Hcg (Human Chorionic Gonadotrophin) from Organon.

  1000 till 2000 IE in week give the replying effekts. the cycle HCG or pregnyl need to be some thing like 3 week att time .and then a whit a Hcg stopp on,some thing at 3 week / 1 month.then start agen.
  And 1 HCG on ,the end off cycle stopp! and 1 hcg after one month after cycle stopp.

  HCG make youres self testosteron gaining upp to 400%. Noballproblem.... and hypothalamus bla bla bla is Ok

  Whit this!! no need CLOMID!!. :-)

  hcg or pregnyl start upp the body over and over in the body sysstem.

  after a injection , you have a the furst reply top from hcg or pregnyl after 2 hour
  and you have a good reply on the time !!!!and then the hcg have a nother Top 2 - 4 days after te injection..


  ther is a detection time.....but i have not found it!!!! **** !!!

  sorry my bad english...

 3. #3
  ceasar250 is offline Associate Member
  Join Date
  Mar 2004
  Posts
  246
  I say it is good if not constituted yet, may be a little less potent though

 4. #4
  The OutLord's Avatar
  The OutLord is offline Member
  Join Date
  Feb 2005
  Location
  Sweden
  Posts
  598

  Thumbs up

  Quote Originally Posted by The OutLord
  Hcg (Human Chorionic Gonadotrophin) from Organon.

  1000 till 2000 IE in week give the replying effekts. the cycle HCG or pregnyl need to be some thing like 3 week att time .and then a whit a Hcg stopp on,some thing at 3 week / 1 month.then start agen.
  And 1 HCG on ,the end off cycle stopp! and 1 hcg after one month after cycle stopp.

  HCG make youres self testosteron gaining upp to 400%. Noballproblem.... and hypothalamus bla bla bla is Ok

  Whit this!! no need CLOMID!!. :-)

  hcg or pregnyl start upp the body over and over in the body sysstem.

  after a injection , you have a the furst reply top from hcg or pregnyl after 2 hour
  and you have a good reply on the time !!!!and then the hcg have a nother Top 2 - 4 days after te injection..

  1 INJECTION 5 TO 7 DAY. and do it agen....

  ther is a detection time.....but i have not found it!!!! **** !!!

  Hch is very very good.....

  this is bio stuff... some hormone plasma ..

  sorry my bad english...
  And if ther is a Sweden like me! reader out ther!! read this!!!

  (Human Chorionic Gonadotrophin) Pregnyl från Organon. 5000 till 20000 IE per 10 ml glasflaska. Denna medicin är inte en steroid , men är mycket användbar inom dagens idrott. HCG ar ett naturligt hormon som avsöndras från den mänskliga moderkakan och "renas" av gravida kvinnors urin. Det är inget manligt hormon men det liknar det naturliga hormonet LH (luteinicerande hormon), de är nästan identiska. LH stimulerar produktionen av testosteron i testiklarna hos män. HCG sänder ut samma budskap, vilket resulterar i en ökad testosteronproduktion genom att Leydig-cellerna i testiklarna stimuleras. HCG används vid behandling av kvinnor med vissa äggstockstörningar samt till att stimulera testiklarna hos män med för små könsorgan. Idrottsmännen använder HCG för att öka kroppens egna naturliga produktion av testosteron som ofta är nedsatt på grund av långtidsbruk av steroider. När man använder höga doser steroider kan det resultera i att hypothalamus får en falsk signal, som i sin tur resulterar i undertryckt signal tid testiklarna. Inom loppet av några veckor får denna undertryckta signal testiklana att atrofiera (krympa in). För att undvika detta använder idrottsmännen HCG för att hålla igång en konstgjord signal till testiklarna. HCG ökar testosteroninnehållet i serum mycket hastigt. Första ökningen av testosteron visar sig omkring två timmar efter att HCG injicerats. En annan topp förekommer omkring 2 till 4 dagar senare. HCG-behandling har visat sig vara mycket effektiv när det gäller att förebygga testikelatrofi, och likadant då det gäller att använda kroppens egna biokemiska stimuleringsmekanismer för att öka plasmans testosteronnivå under träning. En del steroidbrukare har kommit fram till att de har den bästa ökningen i styrka och storlek då de använder HCG tillsammans med steroider. Det kan komma av att kroppen under denna tid har en hög nivå av naturliga androgener och konstgjorda steroidhormon. Den optimala doseringen for en idrottsman som använder HCG har aldrig räknats ut, men man kan anta att en enkelspruta med 1000 till 2000 IE i veckan ger det önskade resultatet. Kurerna på HCG bör vara korta, ca. 3 veckor åt gången, med ett avbrott på minst en månad emellan. Man kan t.ex. använda HCG under två eller tre veckor mitt i en kur och i två eller tre veckor i slutet av en kur. Det har spekulerats om en förlängd användning av HCG kan undertrycka kroppens egen gonadotropinproduktion beständigt, varför det är bäst med korta kurer. Biverkningarna av HCG inkluderar gynekomasti, vätskeretention, ökad könsdrift, humörförändringar, huvudvärk och högt blodtryck. HCG ökar androgennivån hos män med upp till 400%, men det ökar också östrogennivån dramatiskt, och därför kan det orsaka gynekomasti. Andra biverkningar som påträffats vid användning av HCG är illamående på morgnarna. Det har inte förekommit några komplikationer med överdosering av HCG, inte heller har det funnits några carcinomer (svulster i epitelvävnad) lever- eller njurförsvagningar. Ett tag undersöktes HCG för att se om det kunde vara bäraren av AIDS viruset eftersom det är biologiskt aktivt, men man kom fram till att det inte på något sätt kan vara möjligt. HCG ska förvaras i kylskåp efter att det blandats det har då en hållbarhet på ca. tio veckor. Det kan endast tas intramuskulärt. Denna medicin kan ofta fås genom läkarordination om man visar hypogonadismsymptom (bristfälligt utvecklade könsorgan).

 5. #5
  boxman is offline New Member
  Join Date
  Mar 2005
  Location
  nevada
  Posts
  9

  bump

  bump

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •